Nasze Prawa Autorskie i Własność Intelektualna

Przedstawione na tej stronieCyfroweLogoPolski.pl – Symbole i Znaki Graficzne w postaci kartograficznych map państw świata – Pixel Maps In QR Code® – i ich konturów wyrażone znakami graficznymi oraz uniwersalnym piksograficznym zapisem opisującym wielowymiarową rzeczywistość cyfrowego modelowania, a także sposób wyrażenia i obrazowania czasoprzestrzennych struktur informacyjnych w cyfrowym zapisie i systemie/układzie In QR Code® oraz nazwa CYFROWE LOGO POLSKI™, podlegają międzynarodowej, unijnej i krajowej ochronie prawnej w zakresie szeroko pojętej własności intelektualnej. Dotyczy to wszystkich piksografik – Znaków Graficznych – na tym serwisie oraz na stronie  Digital Logo

Grafiki te przedstawiają Bryłę Handlową: rysunek, ornament, kompozycję kolorystyczną, instalację artystyczne, wzory i formy przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, formy przestrzenne, formy towaru i opakowania, nazwy handlowe, treści geograficzne, a także melodie oraz inne sygnały animowane, nieme i dźwiękowe.

Grafiki te są pamięcią zbiorową, zespołem wyobrażeń o przeszłości grupy, a także wszystkich postaci i wydarzeń z tej przeszłości, które są w najróżniejszy sposób upamiętniane. Obejmują również rozmaite sposoby tego upamiętniania jak: przekaz wartości i wzorów zachowań pożądanych, legitymizację władzy, współtworzenie poczucia tożsamości zbiorowej, opartej na świadomości wspólnej przeszłości, istnienia w czasie, przodków, losu i symboli.

Grafiki te są Oznaczeniem Geograficznym, siatką i treścią geograficzną. Oznaczenia geograficzne odgrywają szczególną rolę przede wszystkim w marketingu handlowym. Producenci, którzy wykorzystują je do oznaczania swoich produktów, podkreślają w ten sposób związek produktu z danym krajem, co często jest dla kupującego głównym czynnikiem podczas wyboru towaru.

Grafiki te są multimedialne i interaktywne, są piktogramami geograficznymi, są niewerbalnym językiem komunikacji.

Grafiki te, to Interface

Oznaczenia geograficzne mają więc za zadanie chronić zarówno odbiorcę, jak i producenta przed nieuczciwymi praktykami handlowymi polegającymi na oznaczaniu towarów znakami wprowadzającymi odbiorców w błąd, co do pochodzenia, rodzaju, czy jakości towaru, są związkiem pewnego symbolu o treści geograficznej z towarem, który jest odbierany przez przeciętnego nabywcę jako zespół informacji o towarze, w tym zwłaszcza o jego pochodzeniu z pewnego miejsca geograficznego.               

                              Interdyscyplinarne Cyfrowe Medium 

By Spec & Trum

Cyfrowe Logo Polski™ jest Znakiem Towarowym i podlega ochronie prawnej. 

QR Maps Cartopixogram
Pixel Maps™ QR Maps Trademark Poland

 

Cyfrowe Logo Polski™ Określa pochodzenie i przynależność. Spectrum siły i mocy. Trademark – Poland ™

M.S. The Inventor of Pixel Maps™

Cyfrowe Logo Polski™ ma wiele zalet, spełnia wiele funkcji m.in. jest

Protokołem  komunikacyjnym – zbiorem ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych. W telekomunikacji, protokół komunikacyjny jest systemem regulacji, które umożliwiają dwóm lub więcej jednostkom systemu komunikacji do przesyłania informacji różnego typu fizycznej jakości. Regulacje te (standardy) definiują syntaks, semantykę, synchronizację komunikacji oraz możliwe metody naprawiania błędów. Protokoły te mogą zostać wdrożone za pomocą hardware, software lub obu naraz.

Standardowym sposobem komunikacji między komputerami, urządzeniami sieciowymi lub komputerem i terminalami, ujmujący reguły i procedury dostępu do systemu okablowania. Jest wiele sposobów klasyfikacji protokołów komunikacyjnych, a najbardziej ogólny dzieli je na dwie klasy: protokoły sieciowe, działające w trzeciej warstwie (sieciowej) modelu odniesienia OSI, i protokoły transportowe, zarządzane z czwartej warstwy modelu – transportowej. Ze względu na rodzaj transportowanych danych rozróżnia się protokoły zorientowane bitowo (strumień bitów) lub znakowo (transmisja bajtami lub znakami).

Cyfrowe Logo Polski™ –  Certyfikat, Standard ISO / IEC 18004: 2015  

(Informatyka – techniki automatycznej identyfikacji i rejestrowania danych) 

The Spectrum of Strength and Power!

Cyfrowe Logo Polski. Jeden obrazek, kilka funkcji, dziesiątki zalet, setki możliwości, tysiące zastosowań, miliony interakcji, miliardy odbiorców, uniwersalny język, nieograniczony zasięg, bez terminu ważności, z wieczną gwarancją …Excellent Digital Logo – Spectrum of Strength and Power!

Zjawisko to obejmuje zbyt szerokie spektrum, abyśmy mogli je szczegółowo opisać.

By Spec & Trum™

„Ten Obrazek jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo co Ci się trafi”

Kartografia to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki” (Brytyjskie Towarzystwo Kartograficzne, 1964)

Kartografia jest nauką o przedstawianiu i badaniu rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych powiązań zjawisk przyrodniczych i społecznych (i ich zmian w czasie) za pomocą specjalnych modeli obrazowo-znakowych – przedstawień kartograficznych” (Konstantin A. Saliszczew, 1984).

Kartografia jest dziedziną nauki zajmującą się zasadami tworzenia, opracowania i edytowania map a także możliwościami korzystania z ich treści. Często traktowana jest jako sztuka lub, w innym spojrzeniu, jako technologia. 

Copyright (©) to ochrona danego dzieła prawem autorskim. Opatrzenie danego utworu (grafiki – ilustracje.) znakiem C w kółku informuje, że zabronione jest jego kopiowanie, zmienianie, a prawo do korzystania oraz wszelkie inne prawa związane z autorstwem przysługują wyłącznie twórcy dzieła

o nas

Strona ta powstała własnymi amatorskimi siłami. Przyjmujemy cięgi za wykonanie, układ i błędy, budowę i treść. Udało się zaprezentować Cyfrowe Logo Polski i jego nieograniczone możliwości. Musimy promować nasz kraj, jego dobra narodowe, kulturę i język, nasze produkty i biznes. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy i przekonani, że Cyfrowe Logo Polski przyniesie obfite owoce; Wam, nam i Im.

Strona będzie pielęgnowana, a kiedyś zrobimy nową i lepszą. Za życzliwość i złośliwość dziękujemy. Wykonaliśmy setki różnych grafik, w tym mapy państw w piksogfraficznym układzie QR kod, obejmując Europę, Azję obie Ameryki, Afrykę i oba bieguny. Nazwaliśmy je QR MAPS Digital Logo. Cyfrowe Logo Polski jest naszym flagowym i komercyjnym produktem, narzędziem do promowania Polski wraz z jej dobrodziejstwem. Stworzyliśmy SUPER LOGO, w którym zmieszczą się wszystkie produkty, marki, firmy i ludzie. Pozostałe nasze Grafiki – LOGO QR MAPS czekają na nowych Właścicieli. Logo USA – for sale.              Logo France – a vendre

Autorzy: Spec i Trum (Spectrum). 

Przewiń na górę