Jak to było…

Rok 2014 - za 220 tys. euro Polska ma Logo

„Trzy – na pozór bardzo podobne do siebie sprężyny to propozycje na oficjalny logotyp Polski.”

„Twórcą projektów sprężyn jest Wally Olins – brytyjski specjalista od brandingu, który zmarł w kwietniu 2014 roku w wieku 83 lat. Przygotowany projekt logotypu Polski był ostatnim dziełem Olinsa. Logo kosztuje 220 tysięcy euro, czyli prawie milion złotych. Pieniądze pochodzą ze zbiórki, którą przeprowadzono wśród przedsiębiorstw działających w organizacjach biznesowych.” „Dlaczego właśnie teraz, w 2014 roku MSZ postanowiło zająć się tak „kluczową” sprawą, jak logo dla Polski. Oto jakie wyjaśnienie znajdujemy w internecie: W 2014 roku obchodzimy trzy rocznice związane z kluczowymi dla Polski historycznymi wydarzeniami: 25-lecie odzyskania niepodległości, 15-lecie wstąpienia do NATO i 10-lecie akcesji do Unii Europejskiej. To dobry czas na podsumowanie dokonań naszego kraju — w wyjaśnieniu czytamy także, że to dobry moment, aby zastanowić się nad wizerunkiem Polski za granicą. Właśnie w tym ma pomóc sprężynowe logo”. „Inicjatywę podjęły środowiska biznesowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, Krajowej Izbie Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan oraz w stowarzyszeniu Pracodawcy RP. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.” 

Wpadki i nietrafione inwestycje się zdarzają.

Przypominam  wydarzenia (choć nie mam z nimi nic wspólnego) bo pomysł na logo był dobry. Same logo mniej.

Rok 2018

Szukamy logo dla siebie, jest pomysł! Na warsztat trafia QR Kod. Za zgodą Właściciela QR Code® (zarejestrowanego międzynarodowego Znaku Towarowego) QR Code zostaje wkomponowany w kontur Polski. Mapa staje się: ilustracją hybrydowego obrazu, dziełem sztuki, grafiką użytkową, grafiką artystyczną, cyfrową bazą danych.

Twórcy zapisują w kodzie dźwięki hymnu Polski, nadają Grafice biało czerwone barwy i wkomponowują godło. Grafika tworzy biało czerwoną mapę Polski z godłem na „piersi” i hymnem w środku. Powstał Nowy Symbol Narodowy. Obraz – QR Mapa Polski – zawiera symbole narodowe. Drukowany obraz stał się multimedialnym zapisem.  Dostaje nazwy: Cyfrowe Logo Polski, Znak Towarowy Polska, Cyfrowe Logo, Digital Logo. Autorzy zapisują w Grafice setki danych, tworzą kolejne zastosowania i możliwości. Według ustalonego schematu tworzą kolejne mapy wielu państw świata. Projekt QR Maps przekracza najśmielsze oczekiwania. Ta kombinacja otwiera nowe możliwości zapisu elektronicznego oraz tradycyjnego druk, nowe formy promocji. Narodziła się nowa i niezwykła identyfikacja wizualna. 

I tak powstał nowy BRAND, Znak Towarowy-Polska™. Doskonałe i uniwersalne, multimedialne narzędzie komunikacji i identyfikacji wizualnej. Najbardziej znany obraz wszystkim Polakom, interaktywna mapa Polski. Trade Mark-Poland™

Spectrum of Strength and Power

Rok 2020

Autorzy wykonanych prac i projektów o swoich dokonaniach powiadamiają Wynalazcę QR Kodu Pana Masahiro Hara oraz Właściciela marki „QR Code” Firmę Denso Wave w Japonii. Podpisują Umowę! Zgłaszają swoje innowacje do Urzędu Patentowego. Powiadamiają Ministra Cyfryzacji o projekcie utworzenia oficjalnego Cyfrowego Logo Polski. 

Uniwersalny Znak - Logo Doskonałe - Znak Towarowy Polska

Cyfrowe Logo Polski. Jeden obrazek, kilka funkcji, dziesiątki zalet, setki możliwości, tysiące zastosowań, miliony interakcji, miliard odbiorców, uniwersalny język, nieograniczony zasięg, bez terminu ważności, wieczną gwarancją…

Excellent Digital Logo – Spectrum of Strength and Power!

Przewiń na górę